Azadlıq Yolda

21 fevral - Rəşad Şirinov-Kiçik dövlət: keçmişdən gələcəyə doğru
31 mart - Sabit Bağırov-Nabukko və ya cənub axını: hansı daha erkən olacaq
12 aprel - Elçin Rəşidov-İnformasiya assimetriyası
26 aprel - Zöhrab İsmayılov-İqtisadi azadlığın və sosializmin tənqidi
10 may - Şəfa Camalzadə-Mülkiyyət hüququ
24 may - Azad medianın mənəviyyatı
7 iyun - Hansı istiqamətə keçid?

Daha ətraflı məlumat üçün: http://www.azadliqciragi.org
http://www.azadfikir.org/

Şərhlər

Post new comment

  • Veb səhifə ünvanları və e-poçt ünvanları avtomatik şəkildə əlaqə ünvanlarına çevrilir.
  • İcazə verilən HTML deskriptorları: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Sətirlər və paraqraflar avtomatik şəkildə ayrılır.

Formatlaşdırma haqqında əlavə məlumat