“Azad Bazar Yolu” tədbiri

Avropanın Gələcəyi - Nə üçün son minilliyin həll metodları gələcək problemlərə cavab vermir?


Mayın 17-si “Hyatt Regency” konfrans mərkəzində beynəlxalq ekspert və alimlərin iştirakl ilə “Azad Bazar Yolu” tədbiri keçiriləcək.

Tədbirin qısa proqramı:
Müzakirə 1: "Yaxşı" böhranları hansı yolla boşuna sərf etməmək olar?
Müzakirə 2: Artımı necə yaratmaq olar? Avropa vətəndaşlarına hökumət imtiyazlaraının real faydası-indi və sonra?
Müzakirə 3: Avropanın Gələcəyi və Avro

Tədbir haqqında daha ətraflı məlumatı əldə etmək üçün Tədbirlər təqvimi bölməsinə keçin.

Şərhlər

Post new comment

  • Veb səhifə ünvanları və e-poçt ünvanları avtomatik şəkildə əlaqə ünvanlarına çevrilir.
  • İcazə verilən HTML deskriptorları: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Sətirlər və paraqraflar avtomatik şəkildə ayrılır.

Formatlaşdırma haqqında əlavə məlumat