"Azərbaycanda Ticarət Dinamikası və Ticarət Məhdudiyyətlərinin Adambasına Düsən Xərcləri" tətqiqatı

Azad Düşüncələr Assosiasiyası (FMA) azad ticarətə həsr olunmuş  bir sıra tədqiqatlar hazırlamışdır. İlk silsilə yazının mövzusu "Azərbaycanda Ticarət Dinamikası və Ticarət Məhdudiyyətlərinin Adambasına Düsən Xərcləri"dir.

Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, tədqiqatın həyata keçirilməsində Vasinqtonda yerləsən “ATLAS” Đqtisadi Tədqiqatlar Fondunun müstəsna rolu olub. Eyni zamanda, tədqiqata öz töhfəsini vermis Azad Đqtisadiyyata Yardım Đctimai Birliyinin Sədri cənab Zöhrab İsmayıla təsəkkürümüzü bildiririk.

Şərhlər

Post new comment

  • Veb səhifə ünvanları və e-poçt ünvanları avtomatik şəkildə əlaqə ünvanlarına çevrilir.
  • İcazə verilən HTML deskriptorları: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Sətirlər və paraqraflar avtomatik şəkildə ayrılır.

Formatlaşdırma haqqında əlavə məlumat