Azad ticarət haqqında yeni video

Azad Düşüncələr Assosiasiyası (FMA) azad ticarətin təbliğinə həsr olunmuş kompaniya çərçivəsində Sizin diqqətinizə azad ticarətin üstünlükləri və xüsusiyyətlərini izah edən videonu təqdim edir.

Şərhlər

Post new comment

  • Veb səhifə ünvanları və e-poçt ünvanları avtomatik şəkildə əlaqə ünvanlarına çevrilir.
  • İcazə verilən HTML deskriptorları: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Sətirlər və paraqraflar avtomatik şəkildə ayrılır.

Formatlaşdırma haqqında əlavə məlumat