KIassik liberalizm nədir?

Bu video Corc Meyson Universiteti Humanitar Elmlər Institutunun layihəsi olan Azadlığı Öyrənin (Learn Liberty) məhsuludur. Azərbaycan dilində Atlas Şəbəkəsi proqramı olan Azad Düşüncələr Assosiasiyası tərəfindən təqdim edilir.

Şərhlər

Post new comment

  • Veb səhifə ünvanları və e-poçt ünvanları avtomatik şəkildə əlaqə ünvanlarına çevrilir.
  • İcazə verilən HTML deskriptorları: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Sətirlər və paraqraflar avtomatik şəkildə ayrılır.

Formatlaşdırma haqqında əlavə məlumat