Postkapitalizm cəmiyyəti və iqtisadiyyat

Məhəmməd Talıblı, 30/7/14

Bəşər sivilizasiyasının inkişaf mərhələsini əsasən 3 epoxaya bölmək olar. 1.Aqrar cəmiyyət. 2.Sənaye cəmiyyəti. 3.İnformasiya cəmiyyəti.  Aqrar cəmiyyət - kənd təsərrüfatı hesabına maddi sərvətlərin formalaşdığı cəmiyyət başa düşülür. Sənaye cəmiyyəti – təbii ehtiyatların hasilatı və sənaye məhsulları hesabına inkişaf edən cəmiyyətdir. Sənaye cəmiyyətində mülkiyyət münasibətləri formalaşır, sənayenin inkişaf dinamikası yüksəlir, şəhər əhalisinin əmək qabiliyyətli əhali qrupu olaraq xüsusi çəkisi yüksəlir və s.

Yalana sarılmış Rusiya

Səadət Cahangir, 24/7/14

“Biz hər şey edə bilərik! Amma özümüzə təsəlli vermək üçün öz-özümüzə yalan söyləyirik. “Onlar” heç bir şəkildə günahkar deyil – biz özümüz, sadəcə, biz günahkarıq! Onsuz da gerçəkdən bir yol tapa bilməzsən! Bizim ağzımızı tıxamışlar, biz duymuruq, soruşmuruq. Onlar bizi necə eşidəcəklər ki?

Onları inandırmaq mümkünsüz. Onları yenidən seçməmək daha qanunauyğun olardı! Amma yenidən seçim yox bizim ölkəmizdə...

Baha şəhərlərdən biri

Səadət Cahangir, 17/7/14

Dünyada önəmli istehlak malları ilə bağlı baş verən qiymət artımları mütləq mənada bütün ölkələrə sıçrayır. Şübhəsiz, bu artım hər ölkəyə fərqli dərəcədə təsir göstərə bilər. Hər halda daha dayanıqlı sistemə malik olan ölkələrin bu dalğadan daha az zərərlə çıxmaq imkanı var. Son illər bu tendensiya bizdən də yan keçmir və görünən o ki, Bakı get-gedə dünyanın ən bahalı şəhərləri siyahısında sürətlə ön sıralara çıxır.

Adaptasiya tənəzzülü və ya fəlakət?

Məhəmməd Talıblı, 14/7/14

“Atları keçiddə dəyişməzlər” məsələ uzun on illər boyu çox populyarlıq və dəyər qazanıb. Uzun illər belə keçidlərin yaratdığı çatışmazlıqlar özünü daha şiddətli formada büruzə verdiyi üçün “körpünü” köhnə “atlarla” keçmək tərcih olunub. Amma indi dünyanın dəyişən şərtləri çərçivəsində elə situasiyalar yaranıb ki, dövlətlərin keçidi üçün məhz köhnə padşahların yox, yeni personaların olması zərurətə çevrilib. Çünki köhnə padşahlar daha çox arxaik məzmunlu münasibətlərdən kor tutduğunu tutduğu kimi əl çəkmir.

Hüquqların verdiyi maddi və mənəvi qazanc

Səadət Cahangir, 7/7/14

Hər bir cəmiyyətdə insanlar birmənalı olaraq zənginlik arzulayır və bunun üçün əlindən gələn bütün mümkün səyləri qoyur. Şübhəsiz, insanların firavan və bolluq içində yaşamağa can atması bütün zamanların önəmli məsələsi olub. İbtidai insan cəmiyyətindən müasir günümüzə qədər bu həqiqət dəyişməyib. Yəqin ki, heç bir zaman dəyişməyəcək də. Ən azı ona görə ki, insanın zənginləşmək istəyində azadlığa, asılılıqdan çıxmağa, müstəqilliyə bir can atma var. Elə tarixən böyük inqilablar, daxili münaqişələr, toqquşmalar  da, əsas etibarı ilə, bu üzdən baş verir.

Azadlıqlar - üstün fürsətlər pəncərəsi

Məhəmməd Talıblı, 2/7/14
Nəticəsindən asılı olmayaraq, insanın istəkləri üçün etdiyi bütün cəhdlər təqdirəlayiqdir. Bu cəhdlərə imkan olmayanda və onlar daim nəticəsiz qalanda, biz məyusluğa yuvarlanırıq. Halbuki, insan biləndə ki, onun bütün təşəbbüslərinin səmərəli olmamasının əsas səbəbkarı özüdür, növbəti dəfə  o, özünü təkmilləşdirmək qayğısına qalaraq bunu daha keyfiyyətli etməyə çalışır. O biləndə ki, həmin fürsətlərin imkana çevrilməsinə mane olan ictimai təsir və idarəetmənin keyfiyyətsizliyidir, onda hər zaman özünü doğru və güclü bilir. Bu baxımdan fürsətlərin daha çox tanındığı ölkələr kimi, biz ABŞ başda olmaqla, Aİ-yə daxil olan çoxsaylı ölkələri səciyyələndiririk.

Zəngin və azad insan

Səadət Cahangir, 29/6/14

“Zəngin olmağın yolu azad olmaqdan keçir” fikrinə münasibətdə çox fərqli yanaşmalar ola bilər. Amma düzgün baxış bucağından nəzər saldıqda, fikrin məğzini anlamaq o qədər də çətin deyil. Şübhəsiz, azadlıq heç kimə oturduğu yerdə qızıl küpləri vəd etmir. Sadəcə, o, insanlara qapalı rejimlərdə olmayan bir sıra hüquq və azadlıqlar verir ki, zənginləşmənin açarı da onlardır. On yeddinci əsrdən 20-ci əsrə kimi dünyanın ən zəngin ölkələri olan Hollandiya, İsveçrə, Böyük Britaniya, Yaponiya, Sinqapur böyük təbii resurs qıtlığı yaşayırdılar.

Azadlıqdan qaçış və ya insanın asan qələbə illüziyası

Məhəmməd Talıblı, 23/6/14

Azadlığın əldə edilməsinə hərtərəfli hazırlıq ilk növbədə onu əldə edən xalqların tarixi ilə yaxın tanışlıqdan başlayır. Bu gündən durub keçmişə baxanda azadlıq yolunda ən çox məşəqqətlər çəkmiş xalq kimi, öz xalqımız göz önünə gəlir. Digər xalqlar da bu dəyərə münasibətdə özlərinin onu digərlərindən daha çox haqq etdiklərini və ona daha çox layiq olduqlarını düşünürlər. Necə deyərlər, hərə özünün durduğu yeri dünyanın mərkəzi sayır.

“Unudulma haqqı”nız da var

Səadət Cahangir, 17/6/14

Bu gün dünyanın insanları daha çox unudulmaqdan şikayətçi. Hər kəs işıq sürəti ilə dəyişən zamanın əsiri olduğuna görə, bir-birinə ayıracaq vaxt tapmır. Şübhəsiz, insanı insana unutduran bu burulğanın dönməsində texnoloji tərəqqinin əvəzsiz rolu var. Telefon, internet, sosial şəbəkələr…Bu gün onlarsız həyatımızı təsəvvür etmək çətindir, doğru. Amma bir gerçəklik var. Nə qədər yaxınlaşdırırsa, o qədər də uzaqlaşdırır bizi bir-birimizdən bu texnologiya möcüzələri. Amma bəzən insanın hər kəsdən uzaqlara qaçıb, sözün əsl mənasında tamamən unudulmaq istədiyi zamanlar da olur. İnsanlıq halı...bir baharın ortasında qışa dönüb, bir qışın ortasında bahara bürünməsi var…

Problemli kreditlər və kollektor şirkətlər

Məhəmməd Talıblı, 13/6/14

Ölkə gündəminə yeni terminlər gəlməyə başlayıb. Bunlardan biri də kollektor şirkətlər və onun iqtisadiyyatındakı roluna aiddir. Əvvəla, onu qeyd edək ki, kollektor şirkətlər hansı şirkətlər hesab olunur? Kollektor şirkətlər borcu olan müştərilərlə profilaktik iş aparan şirkətlərdir. Onlar bankların satdıqları kreditlərin geriyə dönüş prosesindəki problemi həll etmək üçün bizdə yeni yaranan təsisatdır. Onun əsas funksiyası problemli kreditlərin qaytarılmasında banklara əlavə xidmət göstərməkdən ibarətdir.

Syndicate content