Spiralvari Dinamika: İcmal

Troy Kamplin, 6/2/13

Bizim sivilizasiyalar vaxt keçdikcə dəyişir. Bəs psixologiyamız necə? İnsanın inkişaf nəzəriyyələrindən birinə görə, biz təbiətimizin fərdi olmasına baxmayaraq, daha mürəkkəb cəmiyyətlərdə daha mürəkkəb ola bilirik. Azadlıq tərəfdarları bizə yol göstərirlər.

F.A.Hayek hesab edirdi ki, cəmiyyətlər özü təşkil olunan şəbəkə prosesləri və ya «spontan quruluşlardır». Spontan quruluş dedikdə, mürəkkəb, uyğunlaşan, qeyri-xətti sistemlər nəzərdə tutulur ki, bunlar da ardıcıl keyfiyyətlərə malikdirlər.

“Məmləkətin dayağı ədalətdir hər zaman!..”

Səadət Cahangir, 2/2/13

Klassik filosoflar Con Lokk və Deyvid Yumun əsərlərində belə bir fikir parlaq xətlə keçir: “Biz hökuməti yaradırıq ki, yaşam və tərəqqi arxasınca qaçdıqca, öz həyatımızdan, azadlığımızdan və mülkiyyətimizdən arxayın olaq”. İnsan azadlığını bəşəriyyətin təməl prinsipi olaraq qəbul edən  baxışlarda da hökumətin rolunun əsas anlamda insan hüquqlarının qorunmasından ibarət olduğu göstərilir. “Lakin bu, kifayət qədər ciddi vəzifədir və onun öhdəsindən gələn hökumət bizim hörmət və alqışlarımıza layiqdir. Bununla belə, hüquqların qorunması xoşbəxtlik axtarışının minimal şərtidir...” (Deyvid Boaz)

ARDNF-nin investisiya strategiyası: Yeni korreksiyalar (II hissə)

Məhəmməd Talıblı, 28/1/13

Sorğu, izahat və tövsiyə

Fondun son aylarda xarici ölkələrdə əmlakların alınması ilə bağlı müxtəlif rəylər və mülahizələr yaranmaqdadır. Bəzi mənbələr bu əmlakların real qiymətləndirməsi ilə bağlı xeyli şübhələr yaradır. Çünki, bu məlumatlar eyni zamanda ölkə vətəndaşlarını və ekspert qruplarını da narahat etməkdədir. Belə ki, alınan daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi üzrə konsaltinq şirkətləri fərqli rəylər açıqlayırlar.

ARDNF-nin investisiya strategiyası: Yeni korreksiyalar

Məhəmməd Talıblı, 21/1/13

Dövlət Neft Fondu aktivlərinin idarə edilməsi ilə bağlı daha çevik investisiya siyasəti həyata keçirməyə start vermişdir. Yəni, bu dəyişikliklərdən sonra fondun vəsaitləri ənənəvi (müxtəlif valyuta səbətlərində) istiqamətlərlə yanaşı səhmlərə, daşınmaz əmlaka və qızıla da yatırıla biləcək. Bu sırada xüsusilə Türkiyə və Rusiyada daşınmaz əmlakın alınması nəzərdə tutulurdu. Əslində, edilən bu dəyişikliklər dünyadakı bazar konyukturasında baş verən dəyişikliklərlə bağlı olmuşdur.

Hökumət bizi necə kökəldir

Doktor Cenna Robinson, 15/1/13

Amerikada hökumət qida lobbisindəki əlaltılarının köməyilə bizim kökəlməmizə və kök qalmamıza yardım etmişdir. Subsidiyalar və yanlış qida təklifləri ilə Konqress, ƏDNİ və BŞKTN amerikalılar üçün daha effektiv pəhriz qərarlarının qəbul edilməsini çətinləşdirmişlər.

Elə görünməsin ki, bizim üçün fərqi yoxdur. Amerikalılar ildə arıqlama məhsullarına və xidmətlərinə 33 milyard sərf edirlər. İstənilən zaman kəsimində Birləşmiş Ştatlarda qadınların 45%-i və kişilərin 30%-i arıqlamağa çalışırlar, ancaq yenə də, amerikalılar formadan çox çıxıblar.

Xeyriyyəçilərə dəstək, yoxsa vergi oyunu?..

Səadət Cahangir, 11/01/12

Keçən ilin yekunlarına görə dünyanın ən zəngin adamlarının ənənəvi siyahısı açıqlanıb. Bu dəfə mötəbər siyahıya meksikalı Karlos Slim başçılıq edir. Şanslı Karlosun var-dövlətinin məbləği 75 milyard dollardır. Ümumilikdə, bu qiymətləndirmədən alınan nəticəyə görə, ötən il dünyanın ən zəngin 100 adamı sərvətini 241 milyard dollar artırıb və bu məbləğ 1,9 trilyon dollara çatıb. Hesablamalar göstərir ki, ən çox gəlir götürən sahibkarlar telekommunikasiya sahəsində çalışanlar və pərakəndə satışla məşğul olanlardır.

2012: İlin iqtisadi yekunları nələrlə yadda qaldı?

Məhəmməd Talıblı, 7/1/13

İlin iqtisadi yekunlarından danışarkən, heç şübhəsiz ki, ənənəvi mövzular (makroiqtisadi göstəricilərdə neft faktorunun rolu, inflyasiya təzyiqləri və s.) deyil, daha çox müzakirə predmeti olan fundamental dəyişiklikləri özündə əks etdirən iqtisadi hadisələri qeyd etmək istərdim. Çünki, məhz iqtisadi hadisə ola biləcək məqamlar daha çox ölkə iqtisadiyyatında dərin izlər buraxır və növbəti illərdə daha ciddi rezonansa səbəb olur.

İlsonu... Santa Klausun heybəsində nələr var?..

Səadət Cahangir, 27/12/12

İl sona yaxınlaşır. Dünya tarixinin daha bir qanlı-qadalı ilini yola salmağa hazırlaşırıq. Bir yandan, ənənəvi ilsonu hesabatlarının dərdi, bir yandan da Santa Klausun sehrli heybəsindən çıxacaq yeni il sürprizlərinin həyəcanı…

Artıq dünyanın nüfuzlu təşkilatları öz illik hesabatlarını açıqlayıb. Təbii ki, hər kəs bu hesabatlarda ilkin olaraq öz adını, aldığı qiymətləri axtarır. Belə mühüm hesabatlardan birini keçən həftə “Transparency İnternational” təqdim edib.

Pulun təbiəti və mənşəyi

Aleks Salter, 24/12/2012
İnsanların düşüncələrinin deyil, hərəkətlərinin nəticəsi olaraq meydana gələn əlaqələndirmə sistemlərinin, yəni spontan sistemin öyrənilməsi iqtisadiyyatın qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biridir. Avstriyalı iqtisadçı və Nobel laureatı F. A. Hayek hətta iddia edirdi ki, bu məsələ sosial elmlərə aiddir.
İnkişaf etməkdə olan şəbəkələri və mübadilə modelləri ilə, sərbəst bazar iqtisadiyyatı yəqin ki, spontan sistemin ən yaxşı bilinən nümunəsidir.

Xoşbəxtliyin iqtisadi dəyərləndirilməsi (III hissə)

Məhəmməd Talıblı, 21/12/12
Xoşbəxtliyin mənəvi-əxlaqı təsirləri.
İnsanın xoşbəxt olmasına təsir edən iqtisadi amillərlə yanaşı, bir sıra mənəvi-əxlaqi amillər də var. Onlar xoşbəxt insan tipini tormozlamaqla yanaşı, onu xoşbəxt etməyi də şərtləndirmiş olur. Tormozlayıcı və ya neqativ amillərə insanların günahkarlıq kompleksindən xilas ola bilməməsi, özündən razılıq və ya təkəbbür, nifrət və ya kin-küdurət, narkotik asılılığı, paxıllıq  və s. aid etmək olar.

Syndicate content