Qanun şah deyilsə...

Səadət Cahangir, 06/03/2012

Dünyada quldarlığın ləğv edilməsi ilə bağlı ilk çağırış 1775-ci ildə Antoni Benezet tərəfindən Filadelfiyada səslənib. Bu çağırışın ardınca, demək olar ki, bir əsr ərzində bütün Qərb dünyasında quldarlıq və təhkimçilik aradan qalxıb. O zaman Britaniya parlamentində  quldarlara itirdikləri “mülkiyyət”, yəni canlı qullar müqabilində təzminat verilməsi məsələsi müzakirə olunanda, libertarianların nümayəndəsi Bencamin Pirson demişdi: “Məncə, təzminat quldarlara deyil, qulların özlərinə verilməlidir...”

Bizdə QHT-lər niyə zəifdir? Maneələr və çıxış yolları

Məhəmməd Talıblı, 04/03/2012

Vətəndaş cəmiyyəti insitutları dedikdə ictimai məzmunlu iştirak forması olmaqla bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən qurumlar nəzərdə tutulur. Bunlar QHT, media qurumları, həmkarlar ittifaqları, icmalar və s. formasında ola bilər. Onların ölkə həyatına həm bir ifadə olaraq, həmdə praktik olaraq daxil olması yaxın tariximizi əhatə edir. Vətəndaş cəmiyyəti insitutunun sosial təşəbbüsü üçün onun tətbiq mexanizmləri kifayət qədər geniş və əlçatan olmalıdır. Əks halda dövlətin çiyninə götürdüyü yükü bölüşə biləcək subyektlər yox səviyyədində olacaq. Onları dinamik bir vəziyyətə gətirmək və fəaliyyətlərini stimullaşdırmaq olduqca vacibdir.

Dar ağacına gülümsəyən fotolar

Səadət Cahangir, 27/02/12

Təbrizli yazar Səməd Behrənginin adı ədəbiyyat aləminə yaxşı tanışdır. Onu 1968-ci ildə qətlə yetirib Araz çayına atmışdılar. 29 yaşındaydı. Kəskin qələmli yazıçının şah rejimi tərəfindən öldürüldüyü kimsədə şübhə doğurmamışdı. Behrənginin “Balaca qara balıq” adlı çox gözəl bir hekayəsi var. O hekayəni oxuyan hər kəs sanki yazıçının öz həyatını qələmə almış olduğunu düşünər. Hekayə kiçik bir çayda yaşayan balaca qara balığın qapılıb qaldığı dar arealdan çıxmaq, geniş sulara doğru üzmək və dənizə qovuşmaq arzusundan bəhs edir. Bu arzu o qədər güclüdür ki, nə doğma anası, nə də yaxın çevrəsi onu bu təhlükəli yoldan saxlamaq iqtidarında deyil...

Azad ticarət haqqında yeni video

Azad Düşüncələr Assosiasiyası (FMA) azad ticarətin təbliğinə həsr olunmuş kompaniya çərçivəsində Sizin diqqətinizə azad ticarətin üstünlükləri və xüsusiyyətlərini izah edən videonu təqdim edir.

Hüquq mülkiyyət bərabərliyi yaratmalıdırmı?

Səadət Cahangir, 07/02/12

Öz hökmranlığına haqq qazandırmağa çalışan fateh və hökmdarlar min illər boyu iddia etmişlər ki, insanlar bərabər yaranmayıb, bəziləri idarə etməyə, bəziləri isə idarə olunmağa məhkumdurlar. XVIII əsrdən başlayaraq maarifçi mütəfəkkirlərin meydana çıxması ilə bu fikirlər qəti şəkildə rədd edilməyə başladı. Məşhur amerikan mütəfəkkiri Tomas Cefferson belə mənasız fikirlərin  çürüklüyünü isbat edərək yazırdı :”Bəşər kütlələri heç də nə belində yəhər, nə də həmin yəhərliləri Allahın iltifatı ilə qanuni şəkildə minəcək ayağı ayaqqabılı və mahmızlı bir neçə imtiyazlı olaraq doğulmamışlar”.

“Nasaz” kapitalizm, yoxsa kapitalizm konsepsiyasından sui-istifadə…?

Tarix boyunca bütün ictimai siyasətlər (policies) yerli ölkənin və qlobal siyasətin (politics) təsiri altında olmuşdur. İctimai çıxışlarda və mediada səslənən populist siyasi fikirlər isə hər zaman iqtisadçıların mülahizələrindən üstün sayılmışdır. Nəticə etibarı ilə problemlərin həlli qısa zamanda uğur əldə olunmasına yönəlməklə, davamlılıq və uzaqgörənlik xüsusiyyətlərindən uzaqda yer almışdır.

Dünyanı dəyişən qəhrəmanlar

Səadət Cahangir, 23/01/2012

Dünyada baş verən texnoloji inqilab sayəsində uzaq qitələr arasındakı məsafə hər gün qısalır desək, mübaliğə olmaz. İnsan oğlunun axtarışları, tapıntıları və kəşfləri yer kürəsinin simasını hər an dəyişir, planetin insanlarını bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. 70-ci illərdə məşhur bolqar alimi Atanasov özündən əvvəlki sələflərinin icadlarından bəhrələnərək ABC kompüterini yaratdı. Sonra eyni vaxtlarda “Arpanet” adlı bir layihə meydana çıxdı. Bu, 15 kompüterin bir-birinə bağlı olduğu bir şəbəkə şəklində qurulmuşdu. O, indi bizim həyatımızın ayrılmaz bir parçasına çevrilən internet idi. 70-ci illər internet kəşfləri sürətlə irəlilədi. 1971-ci ildə ilk elektron məktub-e-mail göndərildi. 1976-cı ildə ilk e-mailini internetlə göndərən İngiltərə Kraliçası onu xeyli populyarlaşdırdı…

İnsanlar necə zənginləşir?

Səadət Cahangir, 15/01/2012

Məşhur “Forbes” jurnalı hər il dünya zənginlərinin siyahısını açıqlayır. Bu siyahıda uzun illər mövqelərini möhkəm saxlayan milyarderlər də var, rəqabətə davam gətirməyib bu sıranı tərk edənlər də, siyahıya hər il əlavə olunan yeni adlar da.

Keçən il açıqlanan siyahıya yenə meksikalı telekommunikasiya lideri Karlos Slim Helu başçılıq edirdi. Onun 74 milyard dollar sərvəti var. Əvvəlki il siyahıda  sərvəti 53,5 milyard olan Helu “kisəsi”ni xeyli şişirdərək, onu 20,5 milyard dollara çatdırmağı bacarıb. Heludan geridə “Microsoft” firmasının qurucusu amerikan Bill Qeyts gəlir. Keçən il zənginlərin sırasına qoşulanların sayı 214-ə çatıb. Bununla  dünyadakı milyarderlərin sayı 1210 nəfər olub.

“Eurovision” Azərbaycana nə verəcək?

Ramil Qafarov, 08/01/2012

2012-ci ilin Azərbaycanına ilk addımları atdıq. Bu il Azərbaycanı gözləyən ən maraqlı hadisənin “Eurovision-2012” musiqi yarışması olacağını söyləyə bilərik. Ancaq baxaq Avropada populyar olan bu yarışma harada keçirilir? Siyasi məhbusu, jurnalisti, onlarla dindarı etiraz səsinə görə həbsə atılmış və vətəndaşların evi başına uçurulmuş paytaxt Bakıda. Başda müxalif fikirli kəsim olmaqla bir çoxları düşünür ki, “Eurovision” Bakıya xilaskar rolunda gələcək. Siyasi məhbuslar azadlığa buraxılacaq, paytaxtın daxili problemləri bir müddətlik həll olunacaq, vətəndaşların sərbəst toplaşmaq və bir çox hüquqları bərpa olunacaq.

Syndicate content