Şok terapiyası...

Məhəmməd Talıblı, 30/5/13

Postsovet məkanında və Şərqi Avropa ölkələrində iqtisadi sistem dəyişiklikləri müxtəlif kataklizmlərlə müşahidə olundu.  Bu transformasiya bəzi ölkələrdə qan-qada ilə, bir qismində adaptik tənəzzüllə nəticələndi. Yəni adaptik tənəzzül dedikdə, keçid dövrünün məhz özünəməxsus geriləmələrindən doğan məsələləri nəzərdə tuturam. Bəzi ölkələr iqtisadi sistemlərdəki transformasiyanı daha rasional-praqmatik maraqlarla uzlaşdıra bildi, bəziləri isə daha çox avantürist siyasətə iqtisadi oriyentasiyanı tabe etdirdi.

Cinayət və cəza...

Səadət Cahangir, 27/5/13

Bu gün dünyanın bütün əsaslı insan haqları bəyannamələrində söz azadlığı əsas prinsiplərdən biri olaraq yer alır. Yaşadığımız 21-ci yüzilliyin başlanğıcında bu, insanlığın elə təməl prinsiplərindən birinə çevrilib ki, onsuz həqiqi hüquqlar və azadlıqlar haqqında danışmaq anlamsız olardı. Amma acınacaqlısı odur ki, bu gün insanlıq üçün daha çox təhlükə yaradan səbəblərin başında da elə bəhs etdiyimiz prinsipin pozulması dayanır.

"Çirkli müharibə"lər bitir, dərsləri qalır...

Səadət Cahangir, 20/5/13

Dünyanın ən güclü diktatorlarının taleyində acı bir sonluq var. Tarixin səhifələri  uzaq sürgünlərdə, həbsxanalarda və ya dəhşətli xəstəliklərin caynağında can verən onlarla diktatorun acı sonluğuna şahidlik edir. Yaxın günlərdə mətbuat belə tiranlardan birinin - Argentinanın sabiq diktatoru Xorxe Rafael Videlanın Buenos-Ayresdə 87 yaşında dünyasını dəyişdiyi yazdı. Son onilliklərin qanlı cəlladlarından sayılan Xorxe Rafael  bəşəriyyətə qarşı törətdiyi cinayətlərə görə ömürlük həbs cəzası çəkdiyi həbsxanada vəfat edib.

Elmi uğurların fiskal rolu

Məhəmməd Talıblı, 14/5/13

Elm sərvətdən də üstündür. Çünki,  sərvəti sən qoruyursan, elm isə səni qoruyur.  (Həzrət Əli)

Elm haqqında yaxşı sözlər deyib, onları divarlara vurmaq da olar, həmin şüarları ucqar kənd yerlərində ən gözəgəlimli yerlərdən asmaq da. Amma bütün bunlar bizim elmə olan gerçək münasibətimizi və acı olan real durumumuzu sığortalaya bilməz. Çünki real münasibət göz önündədir. Mən təkcə qocaman elm adamlarının nə qədər əməkhaqqı alması və bunun onları nə qədər etibarlı təmin etməsi haqqında danışmayacağam.

Hansı ölkədə qadın olmaq xoşbəxtlikdir?..

Səadət Cahangir, 10/5/13

Əsl azadlığın açıq və sadə sistemi özü öz ahəngini yaradır” (Adam Smit)

Bu günlərdə "Save the Children Fund" təşkilatı dünyanın ana olmaq üçün ən  yaxşı ölkələrinin siyahısını yayıb. Bu siyahıya görə ana olmaq üçün ən yaxşı birinci üç ölkə sırasına Finlandiya, İsveç və Norveç daxildir.

Dünyanın 176 ölkəsində keçirilən sorğuda təhsil, məvacib, qadınların siyasətdə təmsilçiliyi, ana və uşağın sağlıq durumu kimi faktorlar nəzərə alınıb.

“Kədərli elmin” liberalizmi

Məhəmməd Talıblı, 7/5/13

Bəşər övladı azad doğulduğu kimi azad da yaşamaq istəyir. Azadlığın dəyəri təkcə azad fəaliyyət, düşüncə sərbəstliyi və hərəkətlə məhdudlaşa bilməz. Çünki azadlıq anlayışı daha çox azad düşünmək və hərəkət sərbəstliyi tələb etdiyi halda, azad düşüncənin gerçəkləşməsi üçün azad iqtisadiyyat və onun güclü təminatı olmalıdır. İqtisadi təminat və uğuru doğran isə liberal dəyərlərdir. Liberal dəyərə sahib çıxan dövlətlərin sayının artması müasir tendensiyalar yaratmaqdadır.

KIassik liberalizm nədir?

Bu video Corc Meyson Universiteti Humanitar Elmlər Institutunun layihəsi olan Azadlığı Öyrənin (Learn Liberty) məhsuludur. Azərbaycan dilində Atlas Şəbəkəsi proqramı olan Azad Düşüncələr Assosiasiyası tərəfindən təqdim edilir.

İqtisadi artım keyfiyyəti (III hissə)

Məhəmməd Talıblı, 29/4/13

İqtisadi artımın səviyyəsi ilə bərabər, onun necə formalaşması mühümdür.  Belə ki, ÜDM-in strukturunda elə disproporsional vəziyyət yarana bilər ki, onun pozitiv təsirindən neqativ çəkisi daha çox olar. Ölkələrin belə birtərəfli iqtisadi inkişafı digər sektorları tamamilə əhəmiyyətsizləşdirə bilər. Bir sektorun yüksək iqtisadi templəri digər sektorlardakı resursları sorub aparar. Sonda artan ÜDM-in spektrində yalnız bir sektorun “rəngi” görünə bilər.

İqtisadi artım keyfiyyəti (II hissə)

Məhəmməd Talıblı, 19/4/13

ÜDM-nin inersiya ilə artımı nə tənəzzüldən, nə də sürətlə artımı tərəqqidən xəbər verir. İqtisadi artım templəri ildən-ilə bir-birini əvəzləyən trendlərlə müşahidə oluna bilər. Yuxarıda qeyd etdiyimiz  ABŞ-ın iqtisadi artımında radikal sıçrayışlar yoxdur. Hətta bəzi illərdə iqtisadi artım səviyyələri aşağı düşür. Əgər 2010-cu ildə ABŞ-da ÜDM-in artımı 2,9% və avrozonada isə 1,7% olmuşdusa, 2011-ci ildə bu rəqəmlər ABŞ-da 1,7% və avrozonada isə 1,5% olmuşdur.

İqtisadiyyatın keşikçiləri, yoxsa böyük israfçılar?..

Səadət Cahangir, 16/4/13

Bu yaxınlarda məşhur forumların birində belə bir disskusiyaya rast gəldim: günümüzdə  insanı daha çox nə xoşbəxt edə bilər və pulun xoşbəxtlikdə payı nə qədərdir? Mövzu ilə bağlı sonsuz sayda cavablar verilmişdi-məntiqli və ya məntiqsiz. Bir cavab diqqətimi çəkdi. “İnsanı daha çox ədalətli cəmiyyət xoşbəxt edə bilər, çünki o, olan yerdə insanın dəyəri ən düzgün ölçüdə verilir və hər kəs qabiliyyətinə görə mükafatlandırılır”.

Syndicate content